Stina Velocette - Nio liv

Album cover art for Stina Velocette.